10 ปี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 10 กิจกรรมเพื่อสังคม


ภาควิชาเทคโนโลโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ยินดีต้อนรับ
 
อาจารย์บุญฤทธิ์ คิดหงัน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 
ค่ายเตรียมความพร้อมนศ.ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาจัดให้มีการเข้าค่ายโดยให้นักศึกษาแกนนำรุ่นพี่แบ่งกลุ่มเพื่อจัดเตรียมฐานพัฒนาทักษะการพัฒนากระบวนการคิดและการเรียนรู้สำหรับคุ
อ่านต่อ>>
กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์คณะวิทย์ฯ ครั้งที่ 1
เครือข่ายศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้มีการร่วมกันจัดกิจกรรม "สระเกล้าดำหัวคณบดีและคณาจารย์" ใน
อ่านต่อ>>
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Yellowfin
เนื่องด้วยบริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชัน จำกัด ในฐานะผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Yellowfin Business Intelligence ในประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงค
อ่านต่อ>>
 
 
 
 
 
 
 

หน้าหลัก
เกี่ยวกับภาควิชา
คณาจารย์
หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวิจัย/บทความ
ถาม-ตอบเรื่องเรียนต่อ
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลด

กระดานถามตอบนักศึกษา
สำนักบริการการศึกษา
เช็คเมลล์


คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาผู้ประกอบการ
สาขาวิชาจัดการการท่องเที่ยว
สาขาวิชาจัดการอุตสาหกรรม
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
คณะะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
คณะบริหารรัฐกิจ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการประถมศึกษา
 
MBA สาขาวิชาผู้ประกอบการ
MBA
 
 

 กิจกรรมวันนี้
วันนี้ไม่มีกิจกรรมค่ะ
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย
โลโก้มหาวิทยาลัย
แผนที่มหาวิทยาลัย
ภาพมหาวิทยาลัย
wallpaper มหาวิทยาลัย
PR Label
 
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 ต่อ 2421 โทรสาร 0-5320-1810
Copyright © 2008 The Far Eastern University All Right Reserved.