TANUNCHAI.COM

หน้าหลัก |

กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์คณะวิทย์ฯ ครั้งที่ 1

   เอกสาร : ไม่มี
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 12 เม.ย. 2557 ถึง 12 เม.ย. 2557     เวลา: 9.30-12.00
สถานที่: บริเวณล้อบบี้อาคารวัฒนราชนครินทร์ ๘๐ (อาคาร A3) ตั้งแต่เวลา 10.30 น.
จัดโดย: เครือข่ายศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

เครือข่ายศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้มีการร่วมกันจัดกิจกรรม "สระเกล้าดำหัวคณบดีและคณาจารย์" ในวันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2557 ณ บริเวณล้อบบี้อาคารวัฒนราชนครินทร์ ๘๐ (อาคาร A3) ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้น เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและพึงระลึกถึงพระคุณของเหล่าคณาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ศิษย์จนสำเร็จการศึกษา และนอกจากนี้ กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมแรกของเครือข่ายศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการที่จะแสดงออกซึ่งความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากศิษย์เก่าทุกๆท่าน ทั้งนี้ เพื่อถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นนิมิตรหมายที่ยิ่งใหญ่ แสดงความสมัครสมานสมัคคีแก่ชาวคณะวิทย์ฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งๆขึ้นไป

มีคนดู: 1747 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 
 
ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน     พิมพ์ข่าวนี้     เก็บข่าวนี้ไว้

ภาพประกอบ
 
 

 กิจกรรมวันนี้
วันนี้ไม่มีกิจกรรมค่ะ
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย
โลโก้มหาวิทยาลัย
แผนที่มหาวิทยาลัย
ภาพมหาวิทยาลัย
wallpaper มหาวิทยาลัย
PR Label
 
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 ต่อ 2421 โทรสาร 0-5320-1810
Copyright © 2008 The Far Eastern University All Right Reserved.